OTWARTE MISTRZOSTWA GOŁĘBI  MŁODYCH MIĘDZYNARODOWY WSPÓLNY GOŁĘBNIK ROGOWO

 

Tu możesz sprawdzić wartość swoich gołębi w rywalizacji z innymi hodowcami

Regulamin MWG Rogowo na sezon 2014

 

 

 1. Udział w zawodach może wziąć każdy hodowca gołębi pocztowych . Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie  warunki 

określone w regulaminie oraz wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy (Koniecznym jest podanie w formularzu 

rejestracyjnym jednej z form kontaktu:  numer telefonu lub adres e-mail).

2. Każdy uczestnik może zgłosić  maksymalnie 10 GOŁĘBI lub mniejszą ilość. Gołębie muszą być zaobrączkowane  obrączkami z 2014 r .wraz

 z kartami własności (dostarczenie kart własności gołębia to obowiązek.. Rodowody prosimy dostarczać najpóźniej do dnia lotu finałowego),

 w wieku odpowiednim do aklimatyzacji we wspólnym gołębniku. (minimum 30 dniowe)

Dostarczone na MWG gołębie muszą być zaszczepione przeciw Paramyksowirozie. Szczepienie powinno być wykonane najpóźniej 10 dni przed dostarczeniem do MWG i POŚWIADCZONE PRZEZ LEKARZA WET. Gołębie bez zaświadczenia od lekarza wet, o wykonanym szczepieniu nie będą przyjęte do MWG.

3. Termin zgłaszania uczestników: od 25.10.2013 do 10.04.2014 lub wyczerpania miejsc wraz z zadatkiem w wysokości 50% wartości opłaty-

 płatne w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie uczestnik zostaje skreślony z listy. Druga

 część wpłaty najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi. Przy dostarczaniu gołębi koniecznym jest posiadanie/przedstawienie dowodu wpłaty 2-giej

 części należności.

W przypadku wpłacenia zadatku, a nie dostarczeniu gołębi kwota ta nie podlega zwrotowi i przechodzi ona na własność MWG Rogowo.

Organizator zastrzega sobie prawa do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń.

4. Termin przyjmowania gołębi do wspólnego gołębnika: 10.04.2014-30.04.2014r

5. Gołębie dostarczone do MWG Rogowo w złym stanie zdrowotnym lub z oznakami chorobowymi, nie nadającymi się do zamieszkania we 

Wspólnym Gołębniku wraz z innym zdrowymi gołębiami, będą odsyłane natychmiast właścicielowi -uczestnikowi na jego własny koszt (w takim przypadku właściciel ma prawo i czas 7dni na wymianę i dostarczenie innych zdrowych gołębi ).

W sezonie 2014 możliwość wymiany padłych/zaginionych gołębi obowiązuje tylko w ciągu 10dni od dnia dostarczenia gołębia.

Pełna obsada gołębnika wynosi 4000 szt. W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone elektroniczne obrączki .

Aby wyeliminować podejrzenie faworyzacji obrączki rodowe będą zaklejone, naklejki zostaną ściągnięte dopiero na lot Finałowy.  NIE 

BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAGUBIENIE TAKOWEJ NAKLEJKI Z PRZYCZYN LOSOWYCH ( WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE, PRZYPADEK itp.)

6. Opłata wynosi 500zł PLUS VAT 8%( lub 125 euro PLUS VAT 8% ) za jednego gołębia. (Wszystkim uczestnikom zostaną wystawione faktury Vat za dokonane wpłaty- bardzo

 prosimy o podawanie formularzu wszystkich niezbędnych do tego danych.)

7. Organizator bierze na siebie obowiązek opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:

     - zakwaterowania we wspólnym gołębniku;

    - opieki weterynaryjnej wraz z profilaktyką zdrowotną;

    - szczepień ochronnych;

    - organizowania lotów treningowych i konkursowych;

    - karmy i witamin.

 

8. W punktacji AS będzie liczona suma prędkości 1gołębia- tylko z lotów konkursowych i Finału. Gołąb o największej sumie  prędkości

 (AS), czyli najszybszym czasie wszystkich przelotów musi wrócić  w dniu lotu finałowego. W przypadku braku takiego gołębia nagrodę 

otrzyma kolejny gołąb o największej sumie prędkości (AS), który wrócił z lotu finałowego. 

ZAKOŃCZENIE KONKURSU AS W DNIU FINAŁU NASTĘPUJE W GODZINE PO ODBICIU 100-NEGO GOŁĘBIA( OSTATNIEGO NAGRADZANEGO).

9Gołębie do transportu na lot będą koszowane komisyjnie. Transport gołębi odbywać będzie się, własną kabiną przeznaczoną do 

transportu 2 800 gołębi. W skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz organizator .Liczebność komisji 3-10 osób.

10. Loty treningowe

ODBĘDZIE SIĘ 6 LOTÓW TRENINGOWYCH NA ODLEGŁOŚCI OD 10-80KM W TERMINIE OD 01.07.2014 DO 26.07.2014

11. Loty konkursowe 

1 lot konkursowy 02.08.2014 r. KCYNIA - 129 km

2 lot konkursowy 09.08.2014 r. GNIEZNO -132 km

3 lot konkursowy 15.08.2014 r. NOWY TOMYŚL  - 233 km

4 lot konkursowy 22.08.2014 r. SŁUBICE - 334 km

5 lot konkursowy FINAŁ  29.08.2014.r. MAGDEBURG - 529 km

12. Wszystkie Nagrody zostały wyliczone, przy wypełnieniu gołębnika - 4000 gołębi w przypadku mniejszej obsady gołębnika, nagrody 

zostaną sukcesywnie procentowo pomniejszone.

13. W lotach konkursowych będzie pierwszych 20miejsc nagradzanych następującymi nagrodami :

1 miejsce – 2500zł + puchar i dyplom
2 miejsce – 2200zł + puchar i dyplom
3 miejsce – 2000zł + puchar i dyplom
4 miejsce – 1900zł
5 miejsce – 1850zł
6 miejsce – 1800zł
7 miejsce – 1750zł
8 miejsce – 1700zł
9 miejsce – 1650zł
10 miejsce – 1600zł
11 miejsce – 1500zł
12 miejsce – 1500zł
13 miejsce – 1500zł
14 miejsce – 1500zł
15 miejsce – 1500zł
16 miejsce – 1500zł
17 miejsce – 1500zł
18 miejsce – 1500zł
19 miejsce – 1500zł
20 miejsce – 1500zł

14W locie finałowym będzie pierwszych 100 miejsc nagradzanych następującymi nagrodami :

1 miejsce – 220000zł + puchar i dyplom
2 miejsce – 165000zł + puchar i dyplom
3 miejsce – 110000zł + puchar i dyplom
4 miejsce – 83000zł
5 miejsce – 66000zł
6 miejsce – 50000zł
7 miejsce – 33000zł
8 miejsce – 23000zł
9 miejsce – 16000zł
10 miejsce – 11000zł
11 miejsce – 8300zł
12 miejsce – 7400zł
13 miejsce – 6600zł
14 miejsce – 6500zł
15 miejsce – 6300zł
16 miejsce – 6200zł
17 miejsce – 6100zł
18 miejsce – 6000zł
19 miejsce – 5900zł
20 miejsce – 5700zł
21 miejsce – 5000zł
22 miejsce – 4900zł
23 miejsce – 4800zł
24 miejsce – 4600zł
25 miejsce – 4500zł
26-50 miejsca po 3500zł
51-75 miejsca po 2600zł
76-100 miejsca po 2200zł

15. W locie finałowym wygrywa ten gołąb, który ma najszybszy przylot do gołębnika z miejsca wypuszczenia oraz jest konstatowany jako

 pierwszy w zegarze lotowym.

16Nagrody za AS :  nagradzane będzie pierwszych 10 miejsc.

1-miejsce - 30000zł + puchar
2-miejsce - 25000zł + puchar
3-miejsce - 20000zł + puchar
4-miejsce - 15000zł
5-miejsce - 10000zł
6-miejsce - 7500zł
7-miejsce - 5000zł
8-miejsce - 4000zł
9-miejsce - 3000zł
10-miejsce - 2000zł

17Dla pierwszych 100 gołębi w locie finałowym przewidziane są dyplomy.

18. W dniu lotu finałowego odbędzie się impreza dla uczestników.

19Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, miejsc i godzin  lotów konkursowych, ich zakończenia,  skrócenia długości

 i ilości ze względu na pogodę lub inne przypadki losowe.

20. Termin zakończenia lotu finałowego to 1 GODZ PO ODBICIU 100NEGO GOŁĘBIA , 

GOŁĘBIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE OD SYSTEMU W 2 DNI PO ZAKOŃCZONYM LOCIE FINAŁOWYM.

21. W DNIU FINAŁU ODBĘDZIE SIĘ AUKCJA 20 PIERWSZYCH ZWYCIESKICH GOŁĘBI

KOLEJNE Gołębie, które wróciły z lotu finałowego zostaną wystawione na aukcji w intrenecie nie później niż 10 dni po zakończeniu lotu

 Finałowego. AUKCJA BĘDZIE TRWAŁA 7 DNI. Po zakończeniu aukcji, właściciel otrzyma 50% kwoty sprzedaży swojego gołębia. 

Gołębie, które nie znajdą nabywców na aukcji, po jej zakończeniu przechodzą na własność organizatora. 

Ze względów humanitarnych gołąb który wrócił na trzy dni przed kolejnym lotem odpoczywa i nie leci na kolejny lot, chyba że jest w 

dobrej kondycji

Wszystkie nagrody i rozliczenia będą wypłacone SUKCESYWNIE PO ODBYTYCH KONKURSACH NIE MNIEJ JEDNAK 

OSTATECZNE ROLICZENIE NASTĄPI NIE PÓŹNIEJ NIŻ W 4TYG PO ZAKOŃCZONEJ LICYTACJI

22Relacje i wyniki będą ukazywać się na stronie internetowej http://www.mwgrogowo.pl

23. Zgodnie z przepisami obowiązek potrącenia 10% podatku od nagrody i jego rozliczenia spoczywa na organizatorze - dlatego wpłacane

 na konto nagrody pieniężne będą z góry pomniejszane o 10%. Dotyczy to także nierezydentów - pobieramy od nich również zryczałtowany 

10% podatek, chyba że nierezydent przedstawi nam certyfikat rezydencji (zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów 

podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika)wtedy podatek będzie 

mógł rozliczyć samodzielnie.

24. Podczas rejestracji uczestnicy z zagranicy oprócz podania nr konta zobowiązani są do przedstawienia danych bankowych takich jak: 

nazwa i adres banku, nr BLZ, nr IBAN oraz SWIFT/BIC- dane niezbędne do wykonania przelewu zagranicznego.

25W przypadku kiedy "uczestnika zawodów" stanowi więcej niż jedna osoba( team) i nagrody mają być przekazane na kilka różnych kont

 w formularzu rejestracyjnym należy wymienić wszystkie te konta w polu "Informacje dodatkowe (Additional Information)".

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.