Stan gołębnika na dzień
L.p. Hodowca Obrączka rodowa Obr. elektroniczna